Arhitektonsko projektiranje

- idejna rješenja, idejni, glavni i izvedbeni projekti
- ishođenje uvjeta, rješenja, suglasnosti i dozvola
- analiza troškova investicije
- projekti profanih i sakralnih interijera
- Rješenje Ministarstva kulture za rad na nepokretnim kulturnim dobrima
- izrada izvedbenih projekata obnove zaštićenih kulturnih dobara

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

- projektantski i stručni nadzor - gradnja, rekonstrukcija ili obnova
- stručno savjetovanje
- kontrola tehničkih i financijskih parametara građenja

Projekti energetske obnove

- izrada glavnog projekta energetske obnove za obiteljske, višestambene, industrijske i ostale građevine

Ostale projektantske usluge

- legalizacija zgrada svih namjena
- izrada plana posebnih dijelova višestambenih zgrada
- izrada arhitektonskih snimki postojećeg stanja zgrada raznih namjena
- izrada konzervatorskih studija i elaborata

ARBI d.o.o.

Geodetske usluge

- parcelacijski i ostali geodetski elaborati
- geodetski projekti
- snimanje svih vrsta objekata
- nadzor nad geodetskim poslovima